Las Lanzas Algemene Ledenvergadering 04-04-2024.

BREDA, 04-04-2024
día/datum: VIERNES 12 de abril / VRIJDAG 12 april 2024
hora/tijd: 19.30 h.
local/locatie: De Pekhoeve, Dorpstraat 94 Ulvenhout

Queridos socios del Círculo de Breda, Las Lanzas: ¡Bienvenidos!
Nuestra Asamblea General (A.G.) tradicional se celebrará este año el 12 de abril.
Es el momento para hablar de cosas pasadas y de cosas por venir.
Para asegurar un futuro por nuestra asociación es una condición indispensable que haya unos socios que
estén dispuestos a asistir a la directiva de Las Lanzas para organizar las actividades.

19:30h – 20:30h
Las Lanzas Algemene Ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden)
Las Lanzas biedt u vóór de vergadering koffie of thee aan, evenals de drankjes in de pauze.

AGENDA:
1. Opening door voorzitter
2. Mededelingen.
3. Vaststellen notulen ALV 24 april 2023 (zie bijgaand verslag)
4. Verslag secretaris kalenderjaar 2023 (zie bijlage)
5. FINANCIËN: bespreking stand van zaken en de begroting voor 2024 – 4 bijlagen
• Verslag penningmeester boekjaar 2023.
• Resultatenrekening 2023 – inclusief begroting 2024
• Balans 2023
• financieel overzicht activiteiten 2023.
• Verslag kascommissie over 2023 en samenstelling van de kascommissie voor het jaar 2023.
Ger van de Brand (aftredend) en Maribel Salinas de Bastians.
• Benoeming nieuw lid van de kascommissie
• Vaststellen Begroting 2024 (zie bijlage resultatenrekening 2023 )

6. De toekomst van Las Lanzas:
De stand van zaken in de vereniging en de toekomst. In 2025 bestaat Las Lanzas 40 jaar. Het bestuur
hoopt daar met u nog vele jaren aan toe te kunnen voegen. Maar dat kan niet zonder de inzet van
meer leden bij de planning en de organisatie van de activiteiten.
Er zijn binnen het bestuur vacatures voor 3 personen: een secretaris, een penningmeester en een
algemeen bestuurslid. Wie wil een handje toesteken? Dat kan binnen en buiten het bestuur: bij

voorbeeld in een activiteitencommissie, die het bestuur bijstaat bij het maken van het programma.
Las Lanzas heeft u nodig om de vereniging te laten voortbestaan!

7. Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden:


De leden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen om het bestuur te versterken.
Wilt u voor de vergadering meer informatie of overleggen over de mogelijkheden om u in te zetten voor
Las Lanzas? Neem dan contact op met Marianne Pas – tel. 06 10 88 46 74 / pasmarianne@mail.com

8. Ervaringen van de Commissies in 2023.

9. Plannen voor activiteiten in 2024.
• Deportivo 2024
• Een kookclub starten?
• Uw idee: ………………………………………………………..

10. JORNADA 1 juni 2024.
De Asociación Ibericoamericana Eindhoven organiseert op zaterdag 1 juni aanstaande in Eindhoeven
een Jornada ter gelegenheid van hun 90-jarig bestaan. De Jornada zal in het teken staan hoe de
‘Spanjaarden’ de Lage Landen in het verleden zagen (tijdens de Tachtigjarige Oorlog), en hoe
Spaanstalige ‘internationals’ Nederland en de Nederlandse samenleving van vandaag ervaren. De
voertaal is Spaans. De leden van alle Spaanse verenigingen in Nederland en België zijn welkom.
Alle leden van Las Lanzas ontvangen binnenkort een uitnodiging en het programma in hun mailbox.
“Esperamos darte la bienvenida ese día hermoso.” Gert Krijnen, presidente de AIE.

11. Rondvraag en sluiting.
Después la Asamblea General / na afloop van de algemene ledenvergadering:
(introducés zijn welkom)
20:45 h – 22.15h Cine español
Spaans gesproken / ondertiteling in het Nederlands Continua en la pagina 3 / zie pagina 3.

 

Film na de algemene ledenvergadering.
Spaans (Argentijns) gesproken, Nederlands ondertiteld.

Historias mínimas (Argentina), de Carlos Sorín y José María Morales,
obtiene el Goya 2004 a la Mejor Película Iberoamericana.
En este preciosa película tres personas viajan – miles de kilómetros al sur de Buenos Aires – por las solitarias
rutas de la Patagonia Austral. Don Justo (80), dueño retirado de un almacén de ramos generales, Roberto (40)
viajante de comercio y María Flores (25) con su pequeña hija. Cada uno viaja por su cuenta pero como sucede
en las desérticas rutas patagónicas, sus historias y sus vidas crucen líneas.
Drie Argentijnen reizen onafhankelijk van elkaar vanuit hun woonplaats in Patagonië naar de provinciestad San
Julian. Een slechtziende oude man gaat er op zoek naar zijn hond, over wie hij schuldgevoelens heeft. Een
verkoper van afslankpleisters wil er een taart in de vorm van een voetbal geven aan het kin; diens moeder is
voor hem ook van belang. Een huisvrouw die thuis niet veel te vertellen heeft, mag meedoen in een tv-show
waarin je een keukenmachine kan winnen. De mensen zijn eenzaam klein in het zwart-witte, onmetelijk barre
Patagonië, maar juist in dat kleine ligt veel waarde volgens de warm-ironische visie van filmmaker Sorín.
Historias mínimas was in veel landen, ook in Nederland, een succes in de filmhuizen.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7wTCXHzREr