Tertulia

TERTULIA

La tertulia es un grupo de miembros que quiere mantener y mejorar su elocución y comprensión oral en español.  No son clases de español: los participantes se ayudan entre sí, si necesitan explicaciones o aclaraciones. El grupo está abierto a todos los miembros de Las Lanzas: no se requiere un nivel de español determinado. Quién sabe un poco de español, puede participar.  El español es la lengua vigente en la tertulia.

De Tertulia is een groep leden die met elkaar hun spreek- en luistervaardigheid in het Spaans willen onderhouden en uitbreiden.  Het is geen onderwijs in de Spaanse taal: de deelnemers helpen elkaar als er uitleg of toelichting nodig is.  De groep staat open voor iedereen: er is geen bepaald taalniveau nodig. Wie in het Spaans een eenvoudig gesprek kan voeren, kan deelnemen. De voertaal tijdens de Tertulia is Spaans.

 

De Tertulia komt elke tweede donderdag van de maand bijeen (behalve in juli en augustus) tussen 19.30 uur en 21.30 uur in Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, 4817 RE Breda (tel. 076-5872924. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.  De deelnemers betalen alleen voor de drankjes die zij tijdens de bijeenkomst bestellen.

Meer informatie: Tertulia de las Lanzas

email             tel.