Cursus Cuba Libre

 

Curso/cursus: CUBA LIBRE
por/door: Peter Burgers
lengua/taal: holandés/Nederlands
día/datum: MARTES / DINSDAG

29 octubre/oktober y/en 5-12-19-26 noviembre/november y/en 3-10 diciembre/december 2019

hora/tijd: 19.30-21.30 h.
local/locatie: De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
gastos/kosten: Socios / leden:  € 120,-  /  Invidados / introducés:  € 135,-  incl. koffie / thee

CUBA LIBRE

con19 06 Cuba libre

 

Dit is een nieuwe uitnodiging!  Voor de cursus in de zomer waren er niet genoeg aanmeldingen, daarom verschuiven we de cursus naar het late najaar.

Peter Burgers zal opnieuw een cursus geven bij Las Lanzas.  Veel leden kennen Peter van de lezingen en cursussen die hij geeft over geschiedenis, maar vooral ook van zijn inspirerende begeleiding bij de culturele reis die we in maart 2019 maakten naar het zuidwesten van Spanje.  De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond in De Pekhoeve in de Kafhoek, een ruimte die geschikt is voor cursussen en waar de PowerPointpresentatie goed te zien is. De cursus vormt een doorlopend verhaal, het is niet mogelijk om voor een beperkt aantal avonden in te schrijven.  U ontvangt na elke cursusavond een digitale versie van de PowerPointpresentatie, ook als u een keer verhinderd bent om een avond bij te wonen.

Het minimum aantal deelnemers is tien, maar er is ruimte voor meer deelnemers. Ook introducés zijn van harte welkom.  Leden van Las Lanzas hebben voorrang bij inschrijving.

U kunt zich tot 21 september aanmelden.

 

CUBA LIBRE

Cuba en de VS van de 19e tot de 21e eeuw

Cuba libre draait om vrijheid en afhankelijkheid.  Het verhaal opent met een overzicht van de geschiedenis van Cuba in de vroegmoderne tijd, om vervolgens in te zoomen op de 19e, 20e en vroege 21e eeuw.

In tegenstelling tot vele andere Spaanse bezittingen in Amerika, blijft Cuba gedurende de 19e eeuw lang trouw aan het moederland.  Wel brengt de opkomst van de VS een heroriëntatie op economisch gebied teweeg.  Gedurende de 1e helft van de 19e eeuw worden pogingen ondernomen om Cuba bij de VS te brengen.  De zuidelijke slavenstaten zien toetreding als een welkome versterking van hun kamp.  Met de afschaffing van de slavernij in de VS komt vanzelfsprekend een einde aan dit streven.

Ontevredenheid over de door Cubaanse elite als te gering ervaren politieke en economische invloed leidt tot een reeks onafhankelijkheidsoorlogen met moederland Spanje.  De VS komen in 1898 tussenbeide.  Cuba wordt een onafhankelijke republiek, maar de VS houden volledige politieke, economische en militaire controle over het eiland.  De militaire basis in Guantánamo vindt hier een begin.

Gedurende de eerste helft 20e eeuw wordt de Cubaanse politiek beheerst door personalismo.  Sterke leiders regeren op basis van patronage en cliëntelisme.  Daarnaast behouden de VS zich het recht voor om in te grijpen wanneer hun belangen in het geding zijn.  Het eiland wordt rijker, maar de rijkdom wordt slecht verdeeld.  Corruptie tiert welig. Amerikaanse criminelen en toeristen ontdekken Cuba.  Hotels, casino’s, nachtclubs en bordelen schieten uit de grond.

Een revolutie ontketend door Castro en Che Guevara leidt in ’59 tot de val van sterke man Batista.  Veel Cubanen ontvluchten Castro, zij vormen de kern van een Cubaanse gemeenschap in de VS.  Castro kan de macht slechts behouden door Cuba in het kamp van de Sovjet-Unie te loodsen.  Hij verruilt afhankelijkheid van de VS voor afhankelijkheid van de Sovjet-Unie.  De Koude Oorlog bereikt een hoogtepunt in de Cubacrisis van 1962. Kennedy speelt hoog spel, maar Castro blijft in het zadel.  De leider overleeft moordcomplotten vanuit de VS en zelfs de val van de Sovjet-Unie.  Wel verarmt het eiland.  In de jaren van 2008 tot 2018 staat broer Raúl aan het roer, ook hij kan het verval niet keren.  Kan toenadering tot de VS de impasse doorbreken?  Recentelijk werd het diplomatieke verkeer hervat.  Zal Cuba nu vrij zijn?

Na elke cursusavond ontvangt u een digitale versie van de PowerPointpresentatie, ook als u een keer verhinderd bent om een avond bij te wonen.

Peter Burgers

Peter Burgers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude) en behaalde aansluitend een master’s degree aan de Universiteit van Oxford.  Daarnaast deed hij onderzoek aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster en op het Nederlands Instituut te Rome.  Hij was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Oxford. Momenteel werkt hij op Gymnasium Beekvliet.

 

AANMELDEN:

Graag willen we vóór 21 september van u weten of u deelneemt aan deze cursus.  Uiterlijk 23 september besluiten we of er voldoende deelnemers zijn en of de cursus doorgaat.  Als dat eerder duidelijk is, ontvangen de inschrijvers meteen een bevestiging van hun inschrijving.

U kunt zich aanmelden via deze link: pasmarianne@gmail.com.   Geef aan met hoeveel personen u komt en of er introducés bij zijn.

Uw inschrijving is definitief als u de kosten voor de cursus hebt overgemaakt aan de penningmeester NL84INGB0002647966 ten name van Las Lanzas Círculo Hispánico de Breda. Vermeld bij mededelingen: Cuba Libre en het aantal deelnemers en introducés.