2 0 1 9

viernes/vrijdag 12 de abril / 12 april 2019

 conferencia/lezing: Comer en España

por/door: Maite Otaegui

lengua/taal:español/Spaans

 ***

Local/locatie:

De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout

Hora/tijd: 20:00 - 22:00 h

Entrada/entree:

socios/leden: gratis  -  invitados/introducees € 5,00 (incl. kopje koffie of thee)

 con19 04 Comer

comer en España - eten in Spanje

Beste leden van Las Lanzas,

 Queridos socios de Las Lanzas:

 De lente is begonnen.  Dat doet verlangen naar nieuwe ervaringen.  Maar roept ook herinneringen op aan bijna vergeten smaken van goed eten van weleer.  Maite Otaegui neemt u mee naar de keukens van Spanje. Wat maakte men daar klaar?  Waaruit viel te kiezen voor het menu?  

We wensen u een smakelijke bijeenkomst!

¡La primavera, la sangre altera!  Tiempo de nuevas ideas y ganas a sabores nuevos y los de ayer.  En su presentación Maite Otaegui les trasladará a España.  ¿Que comen les Españoles de diferentes regiones?  ¿Porqué tantas diferencias en el menú y los productos alimenticios?

¡Les deseamos una reunión sabrosa y deliciosa!

COMER EN ESPAÑA

Señora Otaegui en su informe explicativo:

En esta charla hablaremos de cómo el clima de un país y su historia influyen en su gastronomía.  En la comida podemos ver una manifestación de la cultura de un pueblo, su manera de relacionarse con la necesidad de comer que tiene todo ser vivo.  Y no olvidemos que ya Cervantes decía: “La salud de todo el cuerpo se fragua en el estómago”.

También haremos un pequeño recorrido por distintas regiones españolas para hablar de sus peculiaridades gastronómicas.

Maite Otaegui es española, vasca, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Holanda. Siempre se ha dedicado a la enseñanza, tanto en España como aquí.

In haar presentatie zal mevrouw Otaegui toelichten hoe het klimaat en de geschiedenis invloed hebben op de gastronomie van een land.  In een maaltijd kun je de cultuur van een volk herkennen, de manier van omgaan met de behoefte aan eten, wat iedereen nodig heeft om te kunnen leven. Vergeet niet dat Cervantes al zei: “De gezondheid van het hele lichaam wordt in de maag gemaakt”.

Ook zal in de presentatie een kleine toer gemaakt worden langs de verschillende Spaanse regio’s en hun gastronomische bijzonderheden worden toegelicht.

Maite Otaegui is Spaanse, Baskische, maar heeft het grootste deel van haar leven in Nederland gewoond.  Zij heeft steeds in het onderwijs gewerkt, zowel in Spanje als in Nederland.

 


MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:

Terugblik: Algemene ledenvergadering op 11 maart 2019

Op een goed bezochte ledenvergadering spraken de leden hun vertrouwen uit in het bestuur en het gevoerde beleid.  Jet de Ruiter en Marianne Pas zijn herkozen voor een periode van drie jaar. Annemarie Jagers heeft aangeven haar functie als secretaris in 2020 te zullen neerleggen.  Het bestuur zoekt in de loop van dit jaar versterking om haar dan op te volgen.

Terugblik: 2 tot 9 maart 2019 – cultuurreis naar Zuidwest-Spanje

Op 2 maart vertrokken 25 deelnemers naar het zuidwesten van Spanje.  Ze verbleven in Sevilla, Huelva en Jerez de la Frontera.  Peter Burgers heeft hen een hele week geboeid met verhalen over de geschiedenis en de cultuur van dit deel van Spanje.  De deelnemers kijken terug op een mooie reis, goed gezelschap om een week mee door te brengen en prachtige verhalen en foto’s.  Er is een verslag van de reis gemaakt.  De leden zullen dit binnenkort kunnen lezen en de foto’s kunnen bewonderen in het Boletín van Las Lanzas.

 


 P R O G R A M M A  2019

  • vrijdag 10 mei 2019

Jan van der Vegt: Hendrik de Vries, el español groninguense

  • zondag 23 juni 2019

Deportivo cultural - op reis naar DELFT

  • vrijdag 6 september 2019

Informatie volgt

  • maandag 7 oktober 2019

informatie volgt

  •       maandag 4 november 2019
Musical - datum is voorlopig - definitief bericht volgt
  • maandag 2 december 2019

informatie volgt

   

 


 

CULTURELE ACTIVITEITEN IN DE REGIO:

Nu te zien in Chassé Cinema, Breda (dinsdag 2 april laatste voorstelling!):

PÁJAROS DE VERANO – (Zie: pájaros de verano)  

De film speelt in Colombia en laat de bloederige werkelijkheid zien van de illegale handel in marihuana.  Maar ook hoe oude mythes zin geven aan het dagelijks leven.  En hoe zij het handelen van mensen in de rauwe werkelijkheid lijken aan te sturen.  De film van de Colombiaanse regisseurs Ciro Guerra en Cristina Gallego laten zien hoe de drugshandel in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw het leven van inheemse mensen Noord-Colombia steeds meer in zijn greep krijgt.